apostasia
2019
disegno su carta per acquerello
16,9x23,8cmapostasia
Apostasie
2019
Zeichnung auf Aquarellpapier
16,9x23,8cmapostasia
apostasy
2019
drawing on watercolor paper
16,9x23,8cm